Karlılık nasıl artırılır. Aşağıdaki tabloda Refa tarafından özet hale getirilmiştir. Bizde biraz daha güncel olarak düzenledik.

    İş Etüdü Endüstri
Mühendisi
İşletme
Alanı
CİRO’YU ARTIRMA YOLLARI      
  Pazarlama ve Reklam çalışmaları     X
Ürün tasarımı ve değerleme X X X
Ürün çeşidi ve sınırlaması     X
Dağıtım Planlaması ve Organizasyon     X
Satış Planlaması ve Organizasyonu   X X
Fiyat Politikası ve Önlemler     X
Kapasiteyi yükseltme ile verimlilik artışı X X  
MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK      
İŞ GÜCÜ İşi basitleştirme, düzenleme (Yalın Üretim) X X  
İş öğretme, uygun personel alma X    
Ücret düzenleme X    
Gelişme Eğitimi   X X
Dolaylı işçiliği azaltma (Non Value Edit NVA) X X  
İnsan Kaynakları Planlaması X X  
Personel giderleri planlama ve kontrol   X X
ÜRETİM ROTA düzenleme X X  
İş yeri düzenleme X X  
Bakım Planlama X X  
Üretim dışı maliyetlerin planlama ve kontrolü (Genel Giderler)   X X
MALZEME Doğru Satın Alma   X X
Stok Yönetimi   X X
Malzeme akışının düzenlenmesi X X  
Fire azaltma X X  
Kalite Kontrol X X X
Hammadde ve malzemeleri standardize etme (Toplam Kalite) X X X
Değer Analizi X X X
MALİ Stok azaltma X X X
Az sermayeli, daha kısa üretim süreli imalat yönetimi   X X
Finansal Planlama   X X
DİĞER Öneri Sistemi oluşturma X X X
Bilgi ve veri akışını akıllıca yapma X X  
Görev tanım ve sorumlulukları belirleme X X  
Bütünleşik Üretim Planlama* (Kütle üretimlerde kullanılır) X X X
SERMAYE      
  Yatırım Planlama ve ekonomize etmek   X X
Kapasiteden tam faydalanma X X X
En uygun üretim planı seçmek   X X
Fason ve İç üretimi etkin dengeleme   X X

İE: İş Etüdü    EM: Endüstri Mühendisi    İA: İşletme Alanı   Refa 1988

Karlılığın artması için alınması gereken önlemler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir