Japonca da Kai-değişiklik, Zen-iyi (iyiye doğru) anlamına gelir. Bu iki sözcüğün birleşmesiyle sürekli gelişme anlamına gelen Kaizen Japon yönetiminde başlı başına en önemli kavramdır ve Japonların rekabetteki başarısının anahtarıdır.

KAİZEN’i en çok iyileştirme olarak biliriz. Bir iş yerinde uygulandığında, yöneticiler ve işçiler dahil olmak üzere herkesi içeren sürekli iyileştirmelerdir.

Japonların yönetim anlayışı “standartları korumak ve iyileştirmektir”tir. Bu da anca en önemli yalın üretim tekniklerinden biri olan KAİZEN’le mümkündür. Çünkü başarılı bir Kaizen stratejisi, yönetimin görevinin standartları iyileştirmek, işçinin sorumluluğunu ise, standartları korumak olduğunu belirtir.

İyileştirme için başlangıç noktası, iyileştirmeye olan ihtiyacın fark edilmesi gerekir, bunun beraberinde problemlerin fark edilmesiyle ihtiyaçlar ortaya çıkar. Eğer ortada bir problem yok ise, iyileştirmeye de ihtiyaç yok demektir.

Problem belirlendikten sonra çözülmelidir. KAİZEN, aynı zamanda bir problem çözme yöntemidir diyebiliriz. Problemin çözülmesi için çeşitli araçların kullanılmasını gerektirir kaizen. Problemin çözülmesiyle iyileştirmeler gün geçtikçe her defasında ileri bir düzeye ulaşacaktır. Ulaşılan bu düzeyi pekiştirmek için, yapılan iyileştirme standartlaştırılmalıdır.

Kaizen

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir