Karlılığın artması için alınması gereken önlemler  

Aşağıdaki tabloda karlılığın artması için konu başlıkları ile bununla ilgili bölümlerim sorumluluklarını göstermektedir. Örneğim pazarlama ve reklam çalışması işletme alanı ile ilgili bir konu olup Endüstri Mühendisliği bölümü ile iş etüdünü hiç ilgilendirmemektedir. Maliyetleri düşürmek için İş gücü açısından işi basitleştirme ve düzenlemeye (Yalın Üretim) baktığımızda iş etüdü konusu ve Endüstri Mühendisliği bölümü ile ilgili olduğunu ifade etmektedir.

İş Etüdü Endüstri Mühendisi İşletme Alanı
CİRO’YU ARTIRMA YOLLARI
Pazarlama ve Reklam çalışmaları X
Ürün tasarımı ve değerleme X X X
Ürün çeşidi ve sınırlaması X
Dağıtım Planlaması ve Organizasyon X
Satış Planlaması ve Organizasyonu X X
Fiyat Politikası ve Önlemler X
Kapasiteyi yükseltme ile verimlilik artışı X X
MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK
İŞ GÜCÜ İşi basitleştirme, düzenleme (Yalın Üretim) X X
İş öğretme, uygun personel alma X
Ücret düzenleme X
Gelişme Eğitimi X X
Dolaylı işçiliği azaltma (Non Value Edit NVA) X X
İnsan Kaynakları Planlaması X X
Personel giderleri planlama ve kontrol X X
ÜRETİM ROTA düzenleme X X
İş yeri düzenleme X X
Bakım Planlama X X
Üretim dışı maliyetlerin planlama ve kontrolü (Genel Giderler) X X
MALZEME Doğru Satın Alma X X
Stok Yönetimi X X
Malzeme akışının düzenlenmesi X X
Fire azaltma X X
Kalite Kontrol X X X
Hammadde ve malzemeleri standardize etme (Toplam Kalite) X X X
Değer Analizi X X X
MALİ Stok azaltma X X X
Az sermayeli, daha kısa üretim süreli imalat yönetimi X X
Finansal Planlama X X
DİĞER Öneri Sistemi oluşturma X X X
Bilgi ve veri akışını akıllıca yapma X X
Görev tanım ve sorumlulukları belirleme X X
Bütünleşik Üretim Planlama* (Kütle üretimlerde kullanılır) X X X
SERMAYE
Yatırım Planlama ve ekonomize etmek X X
Kapasiteden tam faydalanma X X X
En uygun üretim planı seçmek X X
Fason ve İç üretimi etkin dengeleme X X

 

Karlılığın Artması İçin Alınması Gereken Önlemler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir