Metod Etüdü

İş etüdü uygulamalarında genellikle izlenen yol, önce metot etüdü çalışmalarını yapmak yada uygulanan metodun kullanılabilecek en düşük maliyetli ve en etkin metot etüdü hedefi olup olmadığını incelemektir. Burada metot etüdü hedefi, gereksiz iş elemanlarından kurtulmak, gerekli iş elemanlarını bir araya getirerek en hızlı ve en etkin metodunu geliştirmektir.

Metot etüdü çalışmaların sistematik olarak 1803 yılında, Freder W.Taylor tarafından uygulanmıştır. Taylor öncelikle işleri elemanlarına ayırarak bütünden parçaya ulaşarak işin en küçük elemanını dahi ayrı ayrı analiz etmiştir. Böylelikle o işin yapılması için gereksiz gördüğü elemanları tekrar bir araya getirerek iş için en iyi metodu geliştirmiştir.

Metot etüdünde uygulama alanlarına bakarsak günlük hayatta tahmin ettiğimizden çok daha fazladır. Gerek hizmet sektöründen gerekse endüstri sektöründen, sayısız konulara uygulamak mümkündür. Bunlarla birlikte metot etüdünde önemli olan diğer nokta “ergonomi” veya diğer adıyla “insan faktörü mühendisliği” bilgilerin çok önemli olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Bilindiği gibi ergonomi, insan ile içinde bulunduğu çalışma alanı arasındaki uyumu yada sistematik ilişkiyi inceleyen bilimsel bir çalışmadır. Ayrıca ergonomi çalışmalarından elde ettiğimiz bilgiler ışığında metot etüdü çalışmalarındaki faydası unutulmamalıdır.

Metot etüdü sistematik bir yapıya sahip olduğu için, problemin çözümünde kullanılan aşamalardan kısaca bahsedebiliriz. Metot etüdünün ilk aşamasını etüdün konusunun saptanması gerekmektedir. Ele alacağımız konuyu saptarken birçok faktörü ele alarak konuyu belirleriz. Seçilen konudan sonra ele alınan işin için uygulanan metoda ait verileri doğrudan gözlem yoluyla kayıtlara işlenir. Bu veriler eleştirici bir gözle incelenerek amaca en iyi hizmet edecek teknikler üzerinde durulmalı. Karşılaşılabilecek bütün durumlar tespit edilerek veyahut göz önünde bulundurularak, pratik, ekonomik, ve etkin metodun geliştirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Yeni metot belirlendikten sonra metodu ayrıntıları ile birlikte tanımlanması ve kayda geçirilmesi gerekir. Yeni metot standart uygulamaya geçirilmelidir. Standart uygulamada, düzenli kontrol ve analizlerle sürekliliği sağlanmalıdır. Ve unutulmamalıdır ki proseslerde verimlilik elde edebilmek için geliştirdiğimiz metotların sürekliliği sağlanması çok önemlidir.

Not: Türk Dil Kurumunda imla kılavuzunda Metot diye tanımı geçmektedir. Etüt de aynı şekilde imla kuralında tanımlanmıştır. 

Metot Etüdü
Etiketlendi:         

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir