Toplam Ekipman Etkililiği ( Overall Equipment Effectiveness)

ÜRETİMDE TOPLAM EKİPMAN ETKİLİLİĞİ Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP), bilgilerin kontrol altında oluşturulmasını sağlar. Bilgilerin tek başına girilmesi ve kontrol edilmemesi veya bilgiyi girenin kendisinin kontrol etmesi gibi sorunlar bilginin doğruluğunu sürekli sorgulatabilir. Örneğin bütünleşik bir sistemde müşterinin bakiyesini cari sistemden